Disclaimer

Voorwaarden

Rehomy BV (hierna te noemen “Rehomy”) besteedt veel zorg aan deze site en de op deze site getoonde gegevens. Rehomy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant haar verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld en derhalve niet ter beschikking wordt gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Rehomy of haar partners.

Rehomy kan echter de juistheid en de volledigheid van deze site en de op deze site getoonde gegevens niet garanderen en sluit in dit verband elke aansprakelijkheid uit.

Meer in het bijzonder is Rehomy in geen geval aansprakelijk voor schaden ontstaan door de toegang tot deze site, het gebruik of de werking van deze applicatie, informatie en documenten, die op (beperkt toegankelijke onderdelen van) deze site worden aangeboden.